Register | Login

Na blogu tym opisuję moje doświadczenia z przebytej rekrutacji do Policji. Jak wiadomo, aby zostać policjantem, należy przejść testy – tak, aby suma punktów po wszystkich testach była najwyższa. Mamy do czynienia z czterema etapami punktowymi: Test wiedzy. Test sprawności. Multiselect. Rozmowa z komisją. Za test wiedzy możemy uzyskać 40 pkt., za pozostałe etapy po …

Who Voted for this StoryPixador is a PR 4 DoFollow Social Bookmarking Site

High PR Social Bookmarking Sites List 2015

Username:

Password:

Remember: