Register | Login

Trong kinh doanh chúng ta có vô số những vấn đề cần đến sự giao tiếp qua email bằng tiếng Anh và ngôn ngữ mẹ đẻ (Tiếng Việt). Thế nhưng, để có thể viết được những mẫu email bằng tiếng Anh trong kinh doanh lại là điều không hể dễ dàng. Vì đa số những email này không chỉ đòi hỏi sự chuẩn xác trong ngôn ngữ, mà văn phong còn phải theo chuẩn mực kinh doanh quốc tế.Who Voted for this StoryPixador is a PR 4 DoFollow Social Bookmarking Site

High PR Social Bookmarking Sites List 2015

Username:

Password:

Remember: