Register | Login

Frostbitt er en kuldeskade som følge av nedkjøling av huden ved lav temperatur. Alle kan utvikle frostbitt hvis temperaturen er lav nok… https://goo.gl/t5PBsa


Who Voted for this StoryPixador is a PR 4 DoFollow Social Bookmarking Site

High PR Social Bookmarking Sites List 2015

Username:

Password:

Remember: