Register | Login

Ang kandidato ng medikal na siyentipiko na si Kris Agonoy, isa sa mga pinakamatalinong Filipino na espesyalista, ay pinag-usapan ang tungkol dito sa programa ng TV na "Mga Doktor' sa channel na 'TVC'.


Who Voted for this StoryPixador is a PR 4 DoFollow Social Bookmarking Site

High PR Social Bookmarking Sites List 2015

Username:

Password:

Remember: